JENSENIA Lindb. - 1867. Notiser ur Sällskapets pro Fauna et Flora Fennica Förhandlingar 9: 13.