Trocholejeunea sandvicensis (Gottsche) Mizut.

Photo taken by Li Zhang

CHINA. Macau, Coloane Is., on trunk, 40 m, Li Zhang 5585, May 28, 2008. (voucher in SZG)

 

Trocholejeunea sandvicensis (Gottsche) Mizut.

Photo by Li Zhang

CHINA. XIZANG (TIBET). Chayu Co., Cibagou National Nature Reserve, 28° 33' 41.40” N, 97° 05' 05.94” E, on rock in pine forest, 1755 m., 16 Aug. 2009, Li Zhang 6458 (SZG)