Herbertus sp.

Photo taken by Li Zhang

China. Yunnan, August 2003.