Frullania sp.

Photo taken by Li Zhang

China, Yunnan, August 2003.